Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА Доклад за отражението на Плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS - Impact Report on the Commission Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework
Дата на документа: 04/02/2009
№ на документ: COM(2009) 43
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове