Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12.12.2008 година относно приемането на европейската работна програма за спътникова радионавигация за 2008 година (EGNOS и „Галилео“)
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 12.12.2008 adopting the 2008 work programme of the European satellite radio-navigation programmes (EGNOS and Galileo)
Дата на документа: 12/12/2008
№ на документ: C(2008) 8371
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове