Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Преки дейности и средства за посрещане на интеграционните предизвикателства - Доклад на Конференцията на министрите за 2008 година относно интеграцията
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Strengthening actions and tools to meet integration challenges Report to the 2008 Ministerial Conference on Integration
Дата на документа: 08/10/2008
№ на документ: SEC(2008) 2626
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове