Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕГЛАМЕНТ../.../ЕО от 3.12.2008 година относно приложението на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и Съвета по отношение на метаданни
Заглавие на английски: REGULATION ../…/EC of 3.12.2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
Дата на документа: 03/12/2008
№ на документ: C(2008) 7558
Вид документ: Регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове