Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА – “Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието. Засилено, регионално сътрудничество. Предложение за приемане на работна програма пза 2009 година 10-тата Евро-средиземноморска среща на министрите на външните работи (Марсилия, 3-4 ноември 2008 година).”
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - "The Barcelona Process : Union for the Mediterranean. A reinforced regional partnership. Proposals for the 2009 work programme to be adopted at the 10th Euro-Mediterranean Meeting of Ministers of Foreign Affairs (Marseille, 3-4 November 2008)."
Дата на документа: 19/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2499
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове