Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА – Анекс към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА – Съобщение на комисарите Hubner и Spidla към Комисията относно изготвен доклад за вътрешния напредък на плана за действие за укрепване на надзорната роля на Комисията в поделеното управление на структурните дейности
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annex to the COMMUNICATION TO THE COMMISSION Communication from Commissioners Hubner and Spidla to the Commission giving an interim progress report on the action plan to strengthen the Commission's supervisory role under shared management of structural actions
Дата на документа: 05/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2755
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове