Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 11.2.2009 година относно прилагането на Система за отчет и контрол на ядрен материал от операторите на ядрени инсталации
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 11.2.2009 on the implementation of a Nuclear Material Accountancy and Control system by operators of nuclear installations
Дата на документа: 11/02/2009
№ на документ: C(2009) 785
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове