Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Federation of Saint Kitts and Nevis on the short-stay visa waiver - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Federation of Saint Kitts and Nevis on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 12/02/2009
№ на документ: COM(2009) 53
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове