Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: НЕАВТОМАТИЧЕН ПРЕНОС НА ЕДНОГОДИШНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ от 2008 в 2009 г. - РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: НЕАВТОМАТИЧЕН ПРЕНОС НА МНОГОГОДИШНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ от 2008 в 2009 г. - РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТНОВО ПРЕЗ 2009 г.
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION: NON-AUTOMATIC CARRYOVER OF NON-DIFFERENTIATED APPROPRIATIONS FROM 2008 TO 2009 - COMMISSION DECISION: NON-AUTOMATIC CARRYOVER OF DIFFERENTIATED APPROPRIATIONS FROM 2008 TO 2009 - COMMISSION DECISION: COMMITMENT APPROPRIATIONS TO BE MADE AVAILABLE AGAIN IN 2009
Дата на документа: 13/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 164
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове