Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 09.12.2008 година за списъкът от държавите - бенефициенти, чийто ограничения за специалните, стимулиращи мерки за устойчиво развитие и добро управление, са предвидени в Регламент на Съвета (ЕО) № 732/2008, излагащ програма за общи митнически преференции за периода от 1 януари 2009 до 31 декември 2011 година.
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 9.12.2008 on the list of the beneficiary countries which qualify for the special incentive arrangement for sustainable development and good governance, provided for in Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011
Дата на документа: 09/12/2008
№ на документ: C(2008) 8028
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове