Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ОТНОСНО ДОБРАТА ПРАКТИКА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ДОСТЪПА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EUROPEAN CODE OF BEST PRACTICES FACILITATING ACCESS BY SMES TO PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS
Дата на документа: 25/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2193
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове