Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14.08.2008 година относно операционна програма "Морския басейн на Средиземно море 2007-2013" за трансграничното сътрудничество по Европейски инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) за 2007—2013 г. за финансиране по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности.
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 14/VIII/2008 on the joint operational programme "Mediterranean Sea Basin 2007-2013" for the ENPI Cross-Border Co-operation 2007-2013 to be financed under Article 19 08 02 01 and 19 08 02 02 of the general budget of the European Communities.
Дата на документа: 14/08/2008
№ на документ: C(2008) 4242
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове