Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет - Състояние към 30 юни 2008 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE BUDGETARY AUTHORITY ON GUARANTEES COVERED BY THE GENERAL BUDGET - SITUATION AT 30 JUNE 2008
Дата на документа: 18/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 159
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове