Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за подписване и временно прилагане на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Канада, от друга страна - Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за сключване на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Канада, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a Decision of the Council and the representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council On the signature and provisional application of the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, on the one hand, and Canada, on the other hand - Proposal for a Decision of the Council and the representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council On the conclusion of the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, on the one hand, and Canada, on the other hand
Дата на документа: 17/02/2009
№ на документ: COM(2009) 62
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове