Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за системата SOLVIT през 2008 година - Разработване и изпълнение на мрежата СОЛВИТ през 2008
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SOLVIT 2008 REPORT - Development and performance of the SOLVIT network in 2008
Дата на документа: 19/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 142
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове