Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА ХОРАТА НА РЕПУБЛИКА КИТАЙ В ЗАВЪРШВАНЕТО НА СТАТУСА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В ЗАЩИТАТА НА ПАЗАРНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON PROGRESS BY THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA TOWARDS GRADUATION TO MARKET ECONOMY STATUS IN TRADE DEFENCE INVESTIGATIONS
Дата на документа: 19/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2503
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове