Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 24.09.2008 година, за целите на адаптацията към техническия процес и изменяща Директива на Съвета 76/756/EИО, съдържаща инсталирането на осветление и светлинно - сигнални устройства на моторните превозни средства и техните ремаркета
Заглавие на английски: COMMISSION DIRECTIVE of 24.9.2008 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers
Дата на документа: 24/09/2008
№ на документ: C(2008) 5296
Вид документ: Директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове