Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95
Дата на документа: 17/02/2009
№ на документ: COM(2009) 75
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове