Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на отговорите на държавите членки на въпросника по наказателно право, административно право / процесуалното право и основните права във връзка с борбата срещу тероризма
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Synthesis of the replies from the Member States to the Questionnaire on criminal law, administrative law/procedural law and fundamental rights in the fight against terrorism
Дата на документа: 19/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 225
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове