Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА НАБЛЮДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР (EMOS)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE ENERGY MARKETS OBSERVATION SYSTEM (EMOS)
Дата на документа: 20/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2898
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове