Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПОДКРЕПА НА ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU STRATEGY FOR SUPPORTING DISASTER RISK REDUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES
Дата на документа: 23/02/2009
№ на документ: COM(2009) 84
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове