Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПОДКРЕПА НА ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the EU STRATEGY FOR SUPPORTING DISASTER RISK REDUCTION IN DEVELOPING OCUNTRIES - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 23/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 217
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове