Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от страна на Европейската общност на Протокола за приложимото право при задължения за издръжка
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion by the European Community of the Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations
Дата на документа: 23/02/2009
№ на документ: COM(2009) 81
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове