Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Отговори на държавите-членки във връзка с годишния доклад на Сметната палата за 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - Member States' replies to the Court of Auditors' 2007 Annual Report
Дата на документа: 24/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 257
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове