Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното включване за 2008 година - Профили на страните
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008 - Country Profiles
Дата на документа: 24/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 255
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове