Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген по отношение на дългосрочните визи и сигналите в Шенгенската информационна система
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending the Convention Implementing the Schengen Agreement as regards long stay visa and alerts in the Schengen Information System
Дата на документа: 27/02/2009
№ на документ: COM(2009) 90
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове