Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing 14 obsolete Regulations in the field of the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 27/02/2009
№ на документ: COM(2009) 89
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове