Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of an evaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis
Дата на документа: 04/03/2009
№ на документ: COM(2009) 102
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове