Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/326/ЕО за създаване на процедура за прилагането на член 5, параграф 2 от споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2006/326/EC to provide for a procedure for the implementation of Article 5(2) of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters
Дата на документа: 04/03/2009
№ на документ: COM(2009) 100
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове