Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION repealing Directive 83/515/EEC and 11 obsolete Decisions in the field of the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 27/02/2009
№ на документ: COM(2009) 88
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове