Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно трансграничната електронна търговия в ЕС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on cross-border e-commerce in the EU
Дата на документа: 05/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 283
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове