Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signing of the Agreement between the European Community and Pakistan on readmission - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and Pakistan on readmission
Дата на документа: 06/03/2009
№ на документ: COM(2009) 106
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове