Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно проверката ex ante на принципа на допълняемостта в регионите, отговарящи на критериите по цел „Сближаване“ за периода 2007—2013 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Report on ex ante verification of additionality in the regions eligible under the Convergence objective for the period 2007–2013
Дата на документа: 06/03/2009
№ на документ: COM(2009) 112
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове