Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/325/ЕО за създаване на процедура за прилагането на член 5, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2006/325/EC to provide for a procedure for the implementation of Article 5(2) of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Дата на документа: 04/03/2009
№ на документ: COM(2009) 101
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове