Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Трети годишен доклад за развитието на общата политика в областта на нелегалната имиграция, контрабандата и трафика на хора, външни граници, както и за връщане на незаконно пребиваващи лица
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Third annual report on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents
Дата на документа: 09/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 320
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове