Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на предложението на Комисията върху управлението на северния запас от мерлуза в дългосрочен план
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment concerning the Commission's proposal for a Council Regulation on the long-term management of the Northern hake stock
Дата на документа: 17/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 300
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове