Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community (codified version)
Дата на документа: 18/03/2009
№ на документ: COM(2009) 125
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове