Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conservation of wild birds (codified version)
Дата на документа: 20/03/2009
№ на документ: COM(2009) 129
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове