Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Постигнатият през 2008 г. напредък на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ/ООН) - В съответствие със Съобщението CARS 21 от 7 февруари 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - PROGRESS DURING 2008 AT THE UN ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) - In accordance with the CARS 21 Communication of 7 February 2007
Дата на документа: 24/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 405
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове