Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) - Доклад за напредъка юли — декември 2008 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the Development of the Second Generation Schengen Information System (SIS II) - Progress Report July 2008 – December 2008
Дата на документа: 24/03/2009
№ на документ: COM(2009) 133
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове