Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение № 2002/629/ПВР на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on preventing and combating trafficking in human beings, and protecting victims, epealing Framework Decision 2002/629/JHA
Дата на документа: 25/03/2009
№ на документ: COM(2009) 136
Вид документ: Предложение за рамково решение на Съвета
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове