Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on combating the sexual abuse, sexual exploitation of children and child pornography, repealing Framework Decision 2004/68/JHA
Дата на документа: 25/03/2009
№ на документ: COM(2009) 135
Вид документ: Предложение за рамково решение на Съвета
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове