Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ, придружаващ предложението за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on combating the sexual abuse, sexual exploitation of children and child pornography, repealing Framework Decision 2004/68/JHA - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 25/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 356
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове