Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 26 март 2009 година - Препоръка на Комисията относно насоки за защита на данните в Информационната система за вътрешния пазар (ИМИ)
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 26.3.2009 - Commission Recommendation on data protection guidelines for the Internal Market Information System (IMI)
Дата на документа: 26/03/2009
№ на документ: C(2009) 2041
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове