Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: БЯЛА КНИГА - Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие
Заглавие на английски: WHITE PAPER - Adapting to climate change: Towards a European framework for action
Дата на документа: 01/04/2009
№ на документ: COM(2009) 147
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове