Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (Преработване) - За прилагане на Small Business Act (Акта за малките предприятия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating late payment in commercial transactions (Recast) - Implementing the Small Business Act
Дата на документа: 18/03/2009
№ на документ: COM(2009) 126
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове