Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Изграждане на устойчиво бъдеще за аквакултурата - Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Building a sustainable future for aquaculture - A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture
Дата на документа: 08/04/2009
№ на документ: COM(2009) 162
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове