Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: [СТАНОВИЩЕ НА КОМИТЕТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО] - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 от 21 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход
Заглавие на английски: [IMPACT ASSESSMENT BOARD OPINION] - Proposal for a REGULATION of the COUNCIL amending Regulation (EC) No 1934/2006 of 21 December 2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 533
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове