Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Доклад относно функционирането на Регламент 1/2003
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL - Report on the functioning of Regulation 1/2003
Дата на документа: 29/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 574
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове