Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ БЯЛАТА КНИГА - Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действия - Адаптиране спрямо изменението на климата: предизвикателство за европейското селско стопанство и селски райони
Заглавие на английски: ANNEXES TO THE COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Adapting to climate change: the challenge for European agriculture and rural areas accompanying document to the WHITE PAPER - Adapting to climate change: Towards a European framework for action
Дата на документа: 01/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 417
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове